Välkommen till Höörs Försköningsförening

– Nu finns vi även på Facebook

Vi är en ideell förening som funnits i Höör sedan 1904. Föreningens syfte är att försköna samhället. Så här heter det i våra stadgar från ursprungsåret:

“att efter bästa krafter verka för försköningar och därmed i sammanhang stående förbättringar, planteringar, m.m. inom Höör och dess närmaste omnejd, samt att för samma mål söka intressera såväl enskilda personer som allmänna myndigheter, för att Höör må bliva en för dess innevånare, resande och turister, angenäm ort. Dessutom har föreningen till syftemål att väcka intresse för ett mera allmänt planterande och användande av frukt och grönsaker.”

Vill du bli medlem eller komma i kontakt med oss? Läs mer under fliken “Kontakt/Bli medlem”. Varmt välkommen!