Välkommen till Höörs Försköningsförening

– Nu finns vi även på Facebook

Vi är en ideell förening som funnits i Höör sedan 1904. Föreningens syfte är att försköna samhället. Så här heter det i våra stadgar från ursprungsåret:

“att efter bästa krafter verka för försköningar och därmed i sammanhang stående förbättringar, planteringar, m.m. inom Höör och dess närmaste omnejd, samt att för samma mål söka intressera såväl enskilda personer som allmänna myndigheter, för att Höör må bliva en för dess innevånare, resande och turister, angenäm ort. Dessutom har föreningen till syftemål att väcka intresse för ett mera allmänt planterande och användande av frukt och grönsaker.”

Vägvisaren överst på sidan är en av de försköningsinsatser som föreningen bidragit med. Den sattes upp på Nya Torg 2011 i samband med torgets ombyggnad. Läs mer om vårt arbete under fliken “Vad gör vi?”.

Höörs Försköningsförening har i dag cirka 300 medlemmar. Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Vill du bli medlem eller komma i kontakt med oss? Läs mer under fliken “Kontakt/Bli medlem”. Varmt välkommen!