Årsmöte 2021 senareläggning

MEDLEMSINFORMATION

Med anledning av pågående pandemin kommer årsmötet att senareläggas när FHM har kommit med rekommendationer om hur många personer man får vara vid sammankomster.

Styrelsen planerar att årsmötet kommer att hållas 23 september 2021 kl 18.30 med aktivitet och gratis fika i Kv Anders, Höör.

Medlemsavgiften, för 2021 är 100:–/person, betalas in till bankgironr 385-0427 eller Swich 1234502167.  Glöm inte att skriva ert namn, adress och eventuell mail adress.

Handlingar inför årsmötet kommer att översändas per post för medlemmar.

I övrigt se föreningens hemsida skonahoor.se

Styrelsen  AFH Allt För Höör

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.