Historik

Höörs Försköningsförening grundades 1904. På Ekeliden vid Tjurasjö bodde vid den tiden en av grundarna: fabrikören Ferdinand Zadig.

Höörs Försköningsförening grundades 1904. På Ekeliden vid Tjurasjö bodde vid den tiden en av grundarna: fabrikören Ferdinand Zadig.

Höörs Försköningsförening A F H (Allt För Höör) bildades 1904 av några framsynta Höörsbor och skulle enligt stadgarna arbeta för försköning av Höör med dess omnejd. Den första styrelsen bestod av fabrikör Ferdinand Zadig, godsägare Henrik Zeuthen, doktor William Wåhlin, handlande Carl G Ericsson, postmästare Reinhold Pettersson, målarmästare Ludvig Knöös, fru Hilma Nilsson och fröken Augusta Pearsson med grosshandlare Håkan Andersson och rektor August Billing som ersättare. Som revisorer det första året verkade fröken Gerda Zadig och ingenjör Martin Olsson med fanjunkare Gustav Fernström som ersättare. Antalet medlemmar det första året var 79.

Från början kallades Höörs Försköningsförening även "Allt För Höör", därav logotypen.

Från början kallades Höörs  Försköningsförening även    “Allt För Höör”, därav logotypen. Den är ritad av dåvarande stadsarkitekten Lennart Sunemark.

Styrelsen beslöt att anhålla hos municipalfullmäktige, som startat 1901, om tillstånd att få plantera en allé av fruktträd längs Järnvägsgatans hela sträck­ning och en lindallé längs gatan från järnvägsstationen förbi postkontoret under förutsättning att samhället planerar gatan och ersätter rännstenarna med kloaker. Vidare uppdrogs åt herrar Ericsson, Knöös och Pettersson att göra upp en plan för uppsättning av vägvisare vid korsvägar i Höörs närhet samt att förbereda utgivandet av en illustrerad beskrivning över Höör med omnejd jämte karta över trakten. Denna blev klar 1905 och trycktes i en upplaga av 2 000 exemplar.

På senare år har föreningen i huvudsak arbetat som en påtryckargrupp inom kommunen men har även bidragit ekonomiskt till flera aktiviteter i enlighet med de gamla stadgarna om försköning av samhället. Av hedersmedlemmen Sture Pettersson (1914-83) mottog föreningen en testamentsgåva. I samband med föreningens 80-årsjubileum 1984 överlämnades ett gåvobrev på 50 000 kr till kommunen att användas som en grundplåt till ett konstverk på Nya Torg. Först 10 år senare kunde tanken förverkligas med hjälp av konstnären Gösta Nydahl. Konstverket benämnt ”Hilding Rosenberg till minne” tillverkades av Modigs plåt i Malmö och placerades i fontänen på Nya Torg. Konstverket överlämnades den 21 juni 1995 på Hilding Rosenbergs 103-årsdag av föreningen till kommunen i närvaro av bl. a släktingar till tonsättaren (1892- 1985), som var son till trädgårdsmästaren på Bosjökloster slott.

Några bilder ur vårt arkiv:

Den 9/9 1994: Lena Frykman och Ann-Cathrine Haglund vid skylt som visar att Ringugnen är återinvigd. Foto: Pernilla Nilsson, Skånska Dagbladet

Den 9 september 1994: Lena Frykman och Landshövding Ann-Cathrine Haglund vid skylt som visar att Ringugnen vid f.d. Tegelbruket i Tjörnarp är återinvigd. Foto: Pernilla Nilsson/Skånska Dagbladet

Här vet jag inte vad det ska stå för bildtext om musikpaviljongen. Jag vet inte heller hur gammal bilden är.

År 1913 uppfördes en musikpaviljong på Nya Torg och konsert hölls på Nyårsdagen av Höörs Skytteförening. Paviljongen togs bort 1929, då kostnaderna för reparation blev för höga för föreningen.

Invigningen av konstverket Mittelen, uppfört av Lars Ekholm, i oktober 2009. tillsammans med Skånska Akademien. Från vänster:

Framför konstverket Mittelen i oktober 2015. Årets pristagare är Percy Nilsson, t h om landshövding Margareta Pålsson med den ljusa kappan i mitten. Priset “Skånes Tyngdpunkt” utdelas en gång om året till den som med “kultur & humor” bäst gjort Skåne känt i omvärlden!  På bilden ses från vänster: Sven-Olle Olsson, Sven Rosborn, Martin Martinsson, Anna Palm, Margaretha Pålsson, Percy Nilsson, Jens Malmhagen, Hilda Knafve och Pehr-Ove Pehrson.