Styrelsen

Höörs Försköningsförenings styrelse:

Ordförande: Göran Dahlgren
Vice ordf.: Martin Svansjö
Sekreterare:
Kassör: Extern
Klubbmästare: Bo G Lindgren
Ledamot: Inger Wickström
Ledamot: Alwa Wennerlund-Larsson                                                                                                Ledamot: Gunnar Sundström

Mejladress till styrelsen är info@skonahoor.se