Styrelsen

Höörs Försköningsförenings styrelse:

Ordförande: Göran Dahlgren
Vice ordförande: Martin Svansjö
Sekreterare: Helena Dahlgren
Kassör: Extern
Ledamot: Inger Wickström
Ledamot: Alwa Wennerlund Larsson                                                                                                Ledamot: Gunnar Sundström

Mejladress till styrelsen är info@skonahoor.se