Vad gör vi?

På Kulturnatten den 15 september 2017 invigdes vårt under 2016 framarbetade projekt ”Walk of Fame” på Nya Torg. Vi presenterade de fyra första berömdheterna som nu fått sina namn ingraverade på var sin torgplatta: H65/damlaget, musikanten Peps Persson, tonsättaren Hilding Rosenberg och folkbildaren Nils Ludvig Olsson. Läs motiveringarna bakom utnämningarna här. Vi är glada att kommunens representanter på Kultur och Fritid och GatuPark har bejakat konceptet och att de kommer att stötta Walk of Fame med att ombesörja underhållet. Höörs Försköningsförening bekostar torgplattorna och ingraveringen. (Läs artiklar i media här)

År 2013 skänkte Höörs Försköningsförening bronsdekorationer i form av en rävfamilj och en utter till kommunen, för att glädja kommunens alla tågresenärer. Rävfamiljen, som består av en mamma och två ungar, är tillägnad Skånes Djurpark. Djuren finns att beskåda i parkdelen vid den nya nedgången under järnvägen, sett från Bangårdsgatan.

Rävfamilj vid Höörs station, donerad av Höörs Försköningsförening 2012 och tillägnad Skånes Djurpark.

Rävfamilj vid Höörs station, donerad av Höörs Försköningsförening 2013 och tillägnad Skånes Djurpark.

Året därpå tvingades föreningen dessvärre bekosta en ny utter, som ersättning för den som stals från utsmyckningen.

Uttern vid Höörs station, skänkt av Höörs Försköningsförening.

Den nya uttern spanar mot tågresenärerna.

Under 2011 bidrog föreningen med försköningsinsatser i samband med Nya Torgs ombyggnad i form av vägvisare i gjutjärn samt extra vatten och belysning till fontänen, till en kostnad om ca 45 000 kr. Föreningen har även bidragit till blomsterarrangemang på Nya Torg i samband med Kulturnatten 7 oktober till ett belopp om cirka 5 000 kr.

Skylten vid Nya Torg, som pekar mot bl.a. Kulturhuset Anders, Turistbyrån, kommunhuset och stationen, har Försköningsöfreningen låtit uppföra.

Vägvisaren vid Nya Torg, som pekar mot bl.a. Kulturhuset Anders, Turistbyrån, kommunhuset och stationen, har Försköningsföreningen låtit uppföra. Under 2016 fortsätter föreningen att arbeta för att skylten ska flyttas till det nordöstra hörnet av torget samt få distansangivelser och belysning kvällstid, bekostat av föreningen.

Under 2009 bidrog föreningen till konstverket Mittelen, som markerar Skånes mittpunkt och är uppfört av konstnären Lars Ekholm. Mittelen är beläget i västra delen av Höörs samhälle, vid de lämningar som finns kvar efter kvarnen vid Brännemölla. Läs mer om konstverket Mittelen här. Lyssna också till Pehr-Ove Pehrson som år 2010 gav historien bakom Skånes mittpunkt.

Mittelen, konstverk av Lars Ekholm. Konstverket markerar Skånes geografiska mittpunkt.

Mittelen av Lars Ekholm. Konstverket markerar Skånes geografiska mittpunkt.

Mittelen består av tre delar: möllestenen, själva skulpturkroppen och solen, som är centrum i vårt solsystem. Solen penetrerar portalen eller triumfbågen den 4 oktober kl. 13.00 och visar med sin ljusstråle var Skånes tyngdpunkt finns i Skånes Mitt.

Mittelen består av tre delar: möllestenen, själva skulpturkroppen och solen, som är centrum i vårt solsystem. Möllestenen är central för Höörsbygden. Solen penetrerar portalen eller triumfbågen den 4 oktober kl. 12.00 (normaltid) och visar med sin ljusstråle var Skånes tyngdpunkt finns i Skånes Mitt. Det är Skånska Akademiens Direktor Sven-Olle Olsson vi ser hålla i kameran

På Kulturkvartersdagen den 6 juni 2010 deltog föreningen med en ”rondellhund AFH” (tillverkad av Göthe Nilsson) som placerades i minirondellen i Kulturkvarterets grönstråk.

Försköningsföreningen fortsätter med att sätta upp info-skyltar (i rostfritt stål eller mässing) vid kulturminnen. Föreningen har bland annat satt upp skyltar vid Osarps akvedukt i Munkarp, Ringugnen vid f.d. Tegelbruket i Tjörnarp och Klocksjön i Höör.

Ovanstående är några exempel på Höörs Förköningsförenings insatser på senare år. Varmt välkommen som medlem och att bidra till att göra Höör ännu vackrare!